Vairāk informācijas
Ražotājs Ecolab Europe GmbH, ES
Cena:
7,87€
(ieskaitot PVN)
Sazinies ar mums

Incidin Alcohol Wipe nodrošina:
– plaša spektra efektivitāti, ieskaitot Norovīrusu, apvienojumā ar īsiem kontakta laikiem,
– lieliska materiālu saderība ar alkohola izturīgām virsmām,
– augstas kvalitātes neausta materiāla salvete nodrošina efektīvu lietošanu,
– salvetes izmērs 20 x 20 cm.

     Uzmanību!
 

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Vairāk informācijas: Produkta apraksts,   Drošības datu lapa.

© 2017