Vairāk informācijas
Ražotājs LABORATOIRES ANIOS, Francija
Tilpums 5 litri
Cena:
54,99€
(ieskaitot PVN)
Sazinies ar mums

Dentasept Aspiration AF+ sūkšanas sistēmu tīrīšana un dezinfekcija zobārstniecības vidē. Savietojams ar dažādām sūkšanas sistēmām. Neveido putas.

 
     Bīstami!
 

H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par dezinfekcijas līdzekli.

Vairāk informācijas: Produkta apraksts,   Drošības datu lapa.

© 2017