Bacillol AF, ātras darbības dezinfekcijas līdzeklis virsmām

Noliktavā
SKU
BacillolAF

Aldehīdus, QAS nesaturošs ātras dezinfekcijas līdzeklis uz spirta bāzes pret spirtu izturīgu virsmu dezinfekcijai.

Vairāk informācijas
Ražotājs BODE Chemie GmbH, Vācija
Cena:
6,00€
(ieskaitot PVN)
Sazinies ar mums

Bacillol AF ir piemērots ātrai spirtu izturīgu virsmu dezinfekcijai izmantojot smidzināšanas/slaucīšanas procedūru, ja ir vajadzīga ne tikai ātra iedarbība, bet arī nogulšņu neesamība pēc žāvēšanas, piemēram:
◼ medicīniskajam aprīkojumam atbilstoši Medicīnas ierīču direktīvai (MDD)
◼ slimnīcās vai dzīvojamajās mājās (atbilstoši BPD)
◼ rūpnieciskās virtuvēs un pārtikas pārstrādes jomā (atbilstoši BPD)

Lietošanas norādījumi
Slaukiet dezinficējamās virsmas ar pietiekamu lietošanai gatavā izstrādājuma daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu pārklājumu. Nav piemērots invazīvu medicīnisko ierīču dezinfekcijai.
◼ ātra dezinfekcija cietām virsmām: koncentrēts 30 sekunžu ilgs iedarbības laiks.

 
     Bīstami!
     

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par dezinfekcijas līdzekli.

Vairāk informācijas: Produkta aprakstsDrošības datu lapa.

© 2017