Vairāk informācijas
Ražotājs BODE Chemie GmbH, Vācija
Cena:
6,80€
(ieskaitot PVN)
Sazinies ar mums

Bacillol salvetes ir piemērotas lai ērti, materiālam draudzīgi un ātri dezinficētu virsmas saskaņā ar Biocīdo produktu Direktīvu (BPD), piemēram:
– jutīgu komunikācijas iekārtu, piemēram, mobilo tālruņu un datoru displejus, klaviatūras un skārienpaneļus,
– veselības aprūpes iestādēs izmantotas jutīgas virsmas, kas, piemēram, izgatavotas no Makrolon®, akrila stikla, polisulfona un mākslīgās ādas,
– jutīgās virsmas ēdnīcu virtuvēs, pārtikas pārstrādes vietās un citur, kas nonāk saskarsmē ar jutīgiem izstrādājumiem.

     Uzmanību!
 

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par dezinfekcijas līdzekli.

Vairāk informācijas: Produkta apraksts,   Drošības datu lapa.

© 2017