Vairāk informācijas
Ražotājs LABORATOIRES ANIOS, Francija
Tilpums 750ml
Cena:
13,50€
(ieskaitot PVN)
Sazinies ar mums

Aniosyme Prime
Putas piesārņotu instrumentu tīrīšanai un dezinfekcijai. Izmanto arī instrumentu transportēsanas laikā un pirms automātiskās mazgāšanas. Nodrošina pietiekamu mitruma līmeni, lai novērstu asins un citu bioloģisko materiālu izžūšanu. Antimikrobu iedarbība 15 minūtes. Nav kaitīgs apkārtējai videi.

 
     Bīstami!

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par dezinfekcijas līdzekli.

Vairāk informācijas: Produkta apraksts,   Drošības datu lapa.

© 2017