Vairāk informācijas
Ražotājs LABORATOIRES ANIOS, Francija
Tilpums 5 litri
Cena:
83,96€
(ieskaitot PVN)
Sazinies ar mums

Neitrāls instrumentārija skalošanas līdzeklis automātiskai apstrādei ar smērvielu efektu.
Nodrošina ātru žāvēšanu bez pēdām.

RAKSTUROJUMS
- bezkrāsains, dzidrs šķīdums
- pH neatšķaidītam produktam pie 20°C: apm. 2 - 3
- pH 0.2% : apm. 7
- blīvums pie +20°C: apm. 1.012
- neoksidējas

Koncentrāts profesionālai lietošanai.
Izmanto atšķaidītu 0.03 līdz 0.3% aukstā ūdenī (0.3 līdz 3ml koncentrāta uz 1 litru ūdens),
atkarībā no mašīnas tipa.
ANIOS RHW var izmantot ar visu veidu ūdeni (neapstrādātu, mīkstinātu,
reversi osmotizētu, dejonizētu).

 
     Bīstami!
 

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Lietojiet uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju Datu Drošības lapā.

Vairāk informācijas: Produkta buklets,   Drošības datu lapa.

© 2017