Medicīniskās iekārtas |  A.Medical
 
Если Вы не обнаружили интересующий вас товар, свяжитесь с нами по телефону +371 66103003 или по электронной почте info@amedical.eu

Онкология

Svari Seca mBCA 515

 

Jonizējošā starojuma kontroles aprīkojums IBA

 

Lineārais paātrinātājs Elekta Axesse

 

Onkoloģijas informācijas sistēma Elekta Mosaiq

 

Plānošanas sistēma Elekta XiO

 

Radioterapijas dozimetrijas aprīkojums IBA

 

Pacientu pozicionēšanas materiāli CIVCO Radiotherapy

 
LV | EN | RU